U HRVATSKOJ PREVLADAVAJU MARKET-SEEKING ULAGANJA: Manjak konkurentnosti u privlačenju izvozno orijentiranih investicija

| Posted on

Većina vlasničkih ulaganja u Hrvatsku u razdoblju od 2002. do 2017. bila je motivirana osvajanjem novih tržišta, dok su ulaganja s ciljem povećanja efikasnosti matične grupacije bila daleko manje zastupljena, pokazalo je istraživanje HNB-a pod nazivom „Inozemna izravna vlasnička ulaganja i premija stranog vlasništva: slučaj Hrvatske“. Nadalje, analiza je pokazala i to da su prevladavala greenfield ulaganja, što se može ocijeniti pozitivnim, no njihova je struktura nepovoljna jer su tek manjim dijelom ostvarena u sektoru razmjenjivih dobara i usluga, kao i u tehnološki visokointenzivnim djelatnostima.

Kada je riječ o mikroekonomskim aspektima istraživanja, rezultati ekonometrijske analize potvrdili su da nefinancijska poduzeća u stranom vlasništvu nedvojbeno imaju superiorna obilježja i performanse u odnosu na poduzeća u vlasništvu rezidenata, odnosno da postoji očita premija stranog vlasništva na razini ukupne populacije, no ona nije jednako prisutna u svim aspektima poslovanja poduzeća. Tako je organizacijska i tehnološka premija stranog vlasništva najveća kod malih i srednjih poduzeća, dok je kod velikih poduzeća primjetno manja.

Nadalje, utvrđene su znatne razlike u premiji stranog vlasništva ovisno o pretežitoj poslovnoj orijentaciji poduzeća na lokalno ili inozemno tržište. Očekivano, razlika između poduzeća u stranom i poduzeća u domaćem vlasništvu opada s rastom izvozne orijentacije, odnosno internacionalizacije poslovanja jer izloženost međunarodnoj konkurenciji primorava i poduzeća u domaćem vlasništvu na povećanje efikasnosti poslovanja. Također, premija stranog vlasništva potvrđena je u većini djelatnosti, osim turizma, što se može objasniti činjenicom da domaće turističke kompanije imaju dugu tradiciju poslovanja još iz vremena prije gospodarske tranzicije te da nemaju problema s pristupom kvalitetnom financiranju pa strano vlasništvo ne bi trebalo donositi značajne prednosti.

Premije stranog vlasništva prisutne su i kod greenfield i kod brownfield projekata, pri čemu treba istaknuti da postoji značajna razlika u premiji profitabilnosti koja je prisutna samo kod brownfield ulaganja. To se može pripisati činjenici da greenfield ulaganja obično podrazumijevaju duže razdoblje tržišnog pozicioniranja prije nego što postanu profitabilna. Osim toga, premija stranog vlasništva razlikuje se i ovisno o zemlji podrijetla ulagača. Najveća je onda kada investitori dolaze iz razvijenijih zemalja (starih članica EU-a). Jedino kod njih je, uz veću tehnološku i organizacijsku premiju, prisutna još i premija stranog vlasništva u obliku veće profitabilnosti.