U EUROPI NAJVEĆI PAD ULAGANJA: Najmanji pad zabilježen u zemljama u razvoju

| Posted on

Prema UNCTAD-ovom izvješću, tokovi izravnih stranih ulaganja globalno su se smanjili za 35% u 2020. godini, odnosno na 1 bilijun dolara. Zaključavanja uzrokovana pandemijom COVID-19 diljem svijeta usporila su postojeće investicijske projekte, a loše prognoze navele su multinacionalna poduzeća na ponovnu procjenu novih projekata. Pad je bio najveći u razvijenim gospodarstvima, gdje su izravna strana ulaganja pala za 58%, dok su izravna strana ulaganja u gospodarstvima u razvoju bila relativno otporna i pala su za 8%.

Drugim riječima, gospodarstva u razvoju činile su dvije trećine svjetskih izravnih stranih ulaganja, u odnosu na nešto manje od polovice u 2019. Tokovi izravnih stranih ulaganja u Europu smanjili su se za 80%, dok su oni u Sjevernu Ameriku pali za 40%. Pad tokova izravnih stranih ulaganja u regijama u razvoju bio je neujednačen, s 45% u Latinskoj Americi i na Karibima, te 16% u Africi.

Nasuprot tome, tokovi u Aziju porasli su za 4%, pri čemu je istočna Azija najveća regija domaćin, čineći polovicu globalnih izravnih stranih ulaganja 2020. godine.