HRVATSKA PLANIRA POVEĆATI ULAGANJA: U Plan oporavka uključena i privatna ulaganja

| Posted on

Hrvatska trenutno nema strateških dokumenata ili akcijskih planova koji se bave promicanjem i olakšavanjem ulaganja, ali nedavno je u sklopu NPOO-a najavljena mjera unaprjeđenja „Strateškog okvira za promicanje i olakšavanje izravnih stranih ulaganja“, koji bi trebao osigurati koherentnost i koordinaciju te pozitivno djelovati na produktivnost, stvaranje radnih mjesta i regionalni razvoj.

Vlada RH očekuje kako će, u konačnici, pomoći Hrvatskoj da privuče, ne samo više izravnih stranih ulaganja, već i bolju kvalitetu ulaganja. Isto tako, očekuje kako će pomoći potaknuti ulaganja u manje razvijene regije i na taj način pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta i povećanim prihodima, kao i prijenosu tehnologija i vještina na lokalne MSP-ove.

Za provedbu će biti zaduženo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a sve projektne aktivnosti posebno će se usko razvijati s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i njihovom Upravom za gospodarske poslove i razvojnu suradnju koja je nadležna za ekonomsku diplomaciju.